Odpowiedz 
Regulamin działu
#1
1. Uprawnienia i zasady ogólne:


1a - Artykuły może pisać każda osoba fizyczna (zwana dalej "użytkownikiem"), która dokonała wcześniej rejestracji na forum iSen.pl.
1b - Pozostawia się piszącemu dowolność w zakresie formy, jednak uprasza o stosowanie wszystkich zasad ortograficznych i interpunkcyjnych obowiązujących w języku Polskim. Brak przestrzegania wszystkich lub jakichkolwiek z przyjętych w języku polskim zasad skutkować może odmową publikacji tekstu.
1c - Wszystkie teksty winny być pisane przy zachowaniu należytego szacunku dla wyznawców innych poglądów (w tym wyznawców innych religii) i z najwyższą dozą tolerancji. Teksty propagujące nienawiść oraz teksty obrażające lub mogące urazić osoby o innych poglądach i wyznaniach nie będą publikowane.
1d - Gotowy artykuł użytkownik winien przesłać poprzez prywatną wiadomość dowolnemu administratorowi lub moderatorowi celem jego sprawdzenia pod względem treści i poprawności językowej. Wybrana osoba z administracji forum ma 7 dni na publikacje artykułu (wraz z ewentualnymi poprawkami) lub odesłanie użytkownikowi tekstu wraz z wyraźnym zaznaczeniem powodów odmowy publikacji. Należy przy tym pamiętać, iż zadaniem osoby sprawdzającej tekst NIE JEST całkowite przekształcenie tekstu lub generalna poprawa stylistyki, ortografii i interpunkcji (patrz pkt 1b).
1e - Zaakceptowane artykuły najpierw znajdą się w dziale "Artykuły", a jeśli praca spodoba się użytkownikom, może się ona znaleźć nawet na stronie głównej serwisu. Oczywiście dotyczy to tylko artykułów na temat snu/LD/OOBE.

2. Prawa

1a - Teksty publikowane na forum objęte są całkowitym zakazem kopiowania i/lub modyfikowania oraz wykorzystywania do jakichkolwiek (w tym prywatnych) celów zgodnie z panującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski prawami autorskimi i innymi prawami. Regulamin przewiduje możliwość kontaktu z autorem tekstu i następnie wraz z wyraźną, pisemną zgodą autora owego artykułu wykorzystanie tekstu przez osoby postronne.
2b - Regulamin działu ?artykuły? nie zwalnia użytkowników piszących teksty od przestrzegania prawa i konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
2c - Administracja forum oraz jego użytkownicy (nie dotyczy autora tekstu) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności (także prawnej) za publikowane teksty. Artykuły są subiektywnymi i osobistymi poglądami i przemyśleniami autora, użytkownika forum iSen.pl.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz 


Skocz do:

UA-88656808-1